zondag 21 juli 2019

De elite
De elite

De tv uitzending d.d. 14-07-19 van Clairy Polak over de elite en het volk.

Ik werd geïnspireerd door de uitzending alsmede rees bij mij de vraag wie behoort nu eigenlijk in mijn omgeving tot de elite.  

Mensen die vroeger (in het Groninger land) thuis Hollands spraken behoorden tot de elite en vergeet niet de piano, het liefst voor het raam met op de lessenaar bladmuziek die zwart zag van de muzieknoten. Er is zeker wel iets veranderd, bijna iedereen in het Groninger land, zeker de kinderen, spreekt nu Hollands dat heeft even terzijde de regering wel klaar gekregen, de Groninger kop is zo langzamerhand wel gekeerd.

Elite is volgens het boekje een kleine groep met in de maatschappij buitengewone kwalificaties of privileges, waardoor hij of zij in een bepaald vlak een hoge positie inneemt,hier kun je natuurlijk alle kanten mee op.

Als een mens een zekere status heeft, geld, dure auto, groot huis, golf speelt plus nog eens brood en spelen organiseert voor de burger dan kun je spreken van 'de elite.' Hij of zij met een dosis charisma staat boven het volk.  

Ik las dat 13% van de hoger opgeleiden zichzelf tot de elite beschouwd. Je kunt jezelf dus ook tot 'de elite' beschouwen, snobisme ligt op de loer. Deze mensen imiteren dan het gedrag van de elite door bv merkkleding te dragen, proberen zich toegang te verlenen tot de echte elite. Hier ligt dan het nouveau rich op de loer, mensen die in korte tijd geld hebben vergaard en in de volksmond van niets tot iets wordt genoemd. Ze praten over het nieuwe geld, ik had er nog nooit van gehoord.

Ik ben op leeftijd alsmede natuurlijk ouderwets beschouw dan toch 'de elite' als een manspersoon die in een kasteel woont, dure auto,butler,kamermeisjes,windhonden en paarden heeft. Hij speelt golf gaat naar paardenrennen met een uitgedoste vrouw aan zijn zijde. Natuurlijk heeft de man een handstok in zijn hand, colbert en pofbroek aan, echt Engels uitgedost een gentleman en spreekt geaffecteerd Nederlands. Hij zorgt voor voldoende nageslacht minsten zeven kinderen, want de aristocratie moet voort leven.

De adel behoort mijn inziens toch wel tot 'de elite.' Ze kunnen er zelf niets aan doen ze werden als elite geboren. Hoe zou het dan eens zijn begonnen vraag ik me af, hoe wordt je de grondlegger van het elite zijn.
Ik duik de geschiedenis weer eens in, de middeleeuwen, de kasteelheren. Ze vergaarden rijkdom door te roven, intimideren en belastingen te heffen, bouwden kastelen en alles wat er bij hoorde.

Nu kom ik tot meer inzicht, de 13% hoger opgeleiden die zich tot de elite rekent hebben klaarblijkelijk de geschiedenis ook bestudeert, anders waren ze niet hoog opgeleid alsmede begint het na-apen om tot 'de elite' te horen en zomede begint ook het roven...de mensen af te zetten waar het maar mogelijk is, de elite, de nouveau rich van deze tijd.


Zij staan nog aan het begin, net als de oude kasteelheren de grondleggers van hun eigen dynastie. Echter ze zorgen meestal niet voor voldoende nageslacht, minstens zeven kinderen, maar dat is niet meer van deze tijd, de emancipatie komt om de hoek kijken.

Elite moet je dus doorgeven en hoort bij je manlijkheid, de heerser die niet om zich heen kijkt maar vooruit kijkt.
De politici die zijn afgetreden gaan regelrecht op hun doel af en komen in de meest fortuinlijke banen terecht en hebben dan maar één doel naar boven kijken en netwerken op de party's van de elite. Sammy kijkt naar boven zong Ramses Shaffy, die waarschijnlijk ook niemand meer kent.

Volgens mij...
Elite bestaat niet en wie zich tot de elite rekent zal door het rover en afzetten van hun klanten, zich zelf tot schijn elite hebben gemaakt.
De lager opgeleiden zal door het woord 'de elite' in de mond te nemen de elite tot hun stand verheven. Het woord ligt ook vaker in de mond van de lager opgeleiden dan bij de hoger opgeleiden.

De etiquette of het decorum is volgens het boekje een geheel van cultuur-gebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen.
De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Als dit wordt toegepast door de zelfgemaakte elite dan praten we weer verder.


Groetjes,
John hoekman 
maandag 24 juni 2019

De òle Klapscheten en de pillen...De òle Klapscheten en de pillen


Het ontstoan...
Je brengt femilie nait gaauw bie t pad, mor ik kin het nait langer kroppen. Bie ons femilie haiten ze apmoal Tammo. 
Je waiten nait wèl welke Tammo is, doarom hebt ze apmoal
n oetragen kregen zo as Òl Tammo, Leutje Tammo, Tammo Raiger en goa zo mor deur.
Je denkt aal kloar mor dat vaalt tegen as leutje Tammo een Tammootje krigt din is dij weer leutje Tammo, zien nijbakken voar dij Leutje Tammo was wordt din òl Tammo benevens dij zien voar dij de òle òl Tammo was wordt din een òl Klap-scheet. Zo bin je in een mum van tied zulm een òl Klapscheet.

De deursnee Klapscheet
mag zuch nargens meer mit bemuien, vitamine D wordt hom in sloek drukt as ook mout hai opains meer bewegen. 
Hai wordt mit open aarms deur de medische wereld ontvangen, eerst mor even een bloudonderzuik onder mom je kinnen het nait waiten. Ik haar in mien haile leven nog nooit een bloud-onderzuik had. Je komt mit zoaken en mìnsen in aanroaken woar je het bestoan nait ains van oafwozzen.
Een urinaal is n pispot, dij krieg je as je mit mieg zitten en èlke klapscheet zit doar mit zeggen ze, zo bint er nog veul meer van dij kwoalen en oetdrukkens. Assistentes mit witte jassen klampen joe aan, dat binnen vraauwlu dij om dokter tou draaien en as ze joe n haand geven din vlaigen ze direct noar wasbak om barrel te ontsmetten.
(Miegen is plassen en plassen komt een Grunneger zwoar tou sloek oet)

Joaren leden...
Teutje mien vraauwmìns, is n joar of wat older as ik, dat is mie toun mishottjet. Zai ging verschaiden joar leden noar òl Kwak, veur wat onbenullegs. Òl kwak is mit pensioun goan,
(vrouger wer de dörpsdokter òl Kwak nuimt het woord komt van kwakzaalven)
n goud mìns, zai kwakzaalfde wat bie mekoar. Het luip ter oaf en aan van de klapscheten. Teutje kwam thoes mit n rommel pillen, doar wer je allint al nait goud van, tegen hoge blouddruk. Tjoam mien kameroad heurde ik in gedachten al zeggen bie zo'n kerel mout je wel hoge blouddruk kriegen, mor Tjoam is ook n oetgesproken naarpot dat terziede. 
Je waiten wel zo'n 'sjeu de boel' kerel...sjeu de boel is knikkern veur en mit òl Klapscheten. Ik haar dus nou Teutje Toaveloakster s'mörgens bie toavel aan de pillen en ze mout ook nog ogen druppeln ze zugt wat woazeg, ik vin dat nait zo aarg denn ze zag altied veul te veul.

n Haalf joar loater...
t Vaalt joe zulm nait zo gauw op mor noabers vraauwmìns von dat Teutje troag wer, t lopen ging zo troag en ze dee sloapen n gat in dag. Ik docht de olderdom dut wel hail gauw zien intrede, t zal der wel bie heuren hou aans. As Teutje aan
t fietsen was ging dat zo troag dat je heur mit angst en beven achternoa keken om te kieken wanneer ze van fietse oafdonderde. Ze wer zo sloom dat ik wel ais dochtte ze komt nog in Noazereth terecht.
(Noazereth zeden ze vrouger tegen Woagenbörgen doar ston t gekkenhoes)

Tien joar loater...
n Wonder...We kregen een echte papieren braif in bus in het joar des heren 2019. Ik huil noaber der bie, toun hai dij braif zag vuil hom bèk oet hoaken, troanen biggelden over waang n stukje vrouger overkwam hom. Het ging over 'gezond oud worden' weer ain of aander flauwekul vanzulm, mainstied willen ze de òle Klapscheten koal plukken, as t gain energie overstappen is din is t wel de zörgkosten mitsgoaders nog dat haile rijtje postcode, bankgiro, stoatslötten benevens over kraslötten nog nait te proaten. Het gèld mout toch argens wegkommen en de klapscheten hebben het ja...

De vraauwen van 'gezond oud worden.'
Op zekere dag stonden der twij vraauwmìnsen op stoep. Ik docht Jehova mor het bleken de vraauwmìnsen van “gezond oud worden” te wezen. De overainkomst mit Jehova was nait zo roar ze haren het bekende koffertje as ook bleven ze drei uur plakken. Teutje keek mie, noadat ze deur oet waren, sproakeloos aan en dat wil wat zeggen. Ik gaf heur dezulfde blik terug, dat oog kontakt hebben we in joaren nait had. We vuilden ons in ain bats 50 joar older en meer as ooit verbonden tot n kander, zo van...ik bin bie die...

Deurmatten mozzen verdwienen as ook drempeltjes...aans konden wie stroekeln. Teutje mos overdag op pinpas zitten en Robbie ons hond op batterijen oet China, mos de pincode onthollen. Vitamine D vloog ons om oren, n deuske woar Teutje heur pillen in kon doun wer ons aanproat, verder nog over n piltje-snieder. Je waiten wel doar zit in èlk piltje n gleufke dij mout precies zo zitten dat dat sniedertje precies doar en nait aans dat piltje deurmidden snìt...n oetvinnen è...doar was n Grunneger nooit op kommen. n Grunneger kreeg zo'n piltje ook nait in twijen, doar heb je wel een piltjesnieder hail oet China veur neudeg.


De piltjes-snieder...
Robbie ons hond op batterijen oet China zee “woef” toun hai dat piltje-snieder zag en as Robbie woef zegt din mout ik aandacht geven. Robbie en t piltje-sniedertje kommen baiden oet China en Robbie wait woar Oabraham doar de mosterd weghoald. Robbie is priesbewust en vertelde mie dat het sniedertje om en bie €0,64 cìnt kost vrij aan hoes. Je huft het om t gèld dus nait te lotten, dit soort plèstiek gemak heurd vanzulm bie dizze tied, t is veur mìnsen van groen links
n dodelijk woapen.


Op t mattje kommen...
Aal mit aal t zat mie nait lekker, k heb alles ais op papier schreven en mien ongenougen via Robbie openboar moakt.
n Weke loater wer ik nuigt bie ons nije dokter, ze wol mie der over verstoan, den ze haar mien stukje lezen wat ging over de vraauwmìnsen van 'gezond oud worden.'
Het zat heur net as ik nait lekker, mien bodschop was dus over kommen. Ik mout tougeven dat te humoristische toal wel ais verkeerd kin vaalen, mor baide vraauwlu van “gezond oud worden” haren mie in drei uur tied de kop zo gek mokt dat ik mos, deur der over te schrieven, mien kopschraaberij kloar in grip hollen. t Zit mie nog nait lekker mor om nou slachtofferhulp in te schoakelen gaait mie ook wel weer te vèr.
Wie kwammen tot een overainkomst, dat hait tegenswoordeg een 'deal.' Ik heb het stukje oetveegt, zai hèt wederom de papieren, dij de vraauwmìnsen van 'gezond oud worden' invult haren, weg doan. Ik heb t wichtje in de leer mien spiet betuugd over hou ik heur ten toon haar steld in mien schrieven...aal kloar...mor mien òl mìns zee altied as je de bale koatsen kin je hom ook terug verwachten.

De Piltjes...
Ik haar ondertussen aal piltjes van Teutje thoes op toavel lègt, heb mie es goud in verdaipt veuraal de bie-sloeters dat binnen dij papierkes dij onderaan in t piltjes-deuske zitten, woar je n verrekieker bie mouten hebben om het te ontsievern.
Robbie ons hond op batterijen oet China ging noast mie zitten. Robbie hèt ons schoonzeun mitnommen oet China, ons schoonzeun dat is n Chinees...Ping...hai hait net as ons deurbèl...Ping...Hai vertèlde dat aal piltjes ook oet China kommen, kin ik mie wel wat bie veurstellen.

De biesloeter...
Ik aan t lezen, kin joe aanroaden, as je lezen kinnen mouk ter gebruuk van. Ik kin joe vertèllen dij piltjes-moakers verzinnen t ain en t aander. Touvalleg zaten Teutje en ik op zulfde oavend noar televisie te kieken, n oetzenden over piltjes tegen hoge blouddruk, cholesterol en aal zuks soorten, bèk vuil ons oet hoaken.
Het kwam der op neer dat as je as n kniene vreten din heb je apmoal gain piltjes neudeg, nou das touvalleg Teutje in ik vreten oet zuneghaid as n kniene dus wat dat betreft gain zörgen. Robbie ons hond op batterijen oet China zat ter ook bie en ik zee tegen Robbie “alles goud onthollen” deze informoatie konnen we nog wel ais neudeg hebben.
(vreten komt van vret = lekker hapje, vroeger de warme maaltijd)
(de oetzenden was van mevr Hertsenberg radar extra Avro/tros over choleterol))

Onze nije dokter...
Aal mìnsen in wachtkoamer nuimen heur dokter en wie wilt nait achterblieven. Wie hebt gain modern telefoontje, doarveur hebt wie Robbie ons hond op batterijen oet China van ons schoonzeun. Schoonzeun zee: “ Robbie zijn luiszorg voor U.” Ik denk zo dat èlk in de toukomst zo'n ding in hoes hèt. Robbie ons hond op batterijen oet China het altied tied veur ons, willen we wat waiten din wait hai dat ook, dat vaalt nog wel ais te bezain bie dij vraauwlu van thoeszörg dij hebt het ja zo drok mit heur formulieren dat ze mevr Jansen zeggen tegen mevr de Vries.

Wie noar Dokter tou...
Mien bevinnes over de biesloeters haar ik wederom op papier zèt en aan t twichtje in de leer geven om vervolgens zien weg te vinden noar de nije dokter.
Prompt kreeg ik weer n telefoontje en we werren weer nuigt om een gesprek te voeren over de biewaarkens van de pillen
van Teutje. We hebt n uur aan proat wèst, dij vraauw dij achter ons aan was keek mie mit poar ogen aan as de duvel in de mörgenrood, dat we hebt gauw de bainen onder aarms nommen zunder om te kieken.

Ons gesprek...
Ik kin doar nait teveul op in goan denn we hebt nèt as dokter een gehaimholdingplicht. Ik zal der steepkes tussen zetten aans kom je der nait oet 'gehaim-holding-plicht.'
Ik kin joe dit wel zeggen Teutje is aan t mindern mit de pillen
en fietst mie nou al veurbie. Ze schèld weer s mörgens en de stofzoeger scheurt as n Harley Davison deur thoes hìn.
Dit haar vanzulm 10 joar eerder mouten gebeuren, ze haar dij rommel pillen tegen hoge blouddruk nooit mouten hebben.
Let op!...Je mouten vanzulm nait zo mor piltjes wegdoun, dat mout je even mit joen dokter beproaten dennn de dood is n gloepert hai knipt joe mor zo in de poepet en as je straks dood binnen as Pierke Pierlala din wil ik dat nait op mien gewaiten hebben.
Teutje leeft straks (hopelijk) apmoal zunder dij pillen en we hopen nog “gezond oud te worden.” Dij vraauwlu hebt din toch wat in gang zet, mor ik wil ze nait weer bie deure hebben.

Grouten
Tammo

P.S.
Ze zeggen as je Klapscheet bint din heb je joen actieve leven achter rug en kin je oetrusten, genieten van de òle dag...nou ik kin t joe t vertellen...zondag 12 mei 2019

Òl Klapscheten treffen nr 3
Tammo Klapscheet
oet Wolndörp

Op òle Klapscheten treffen hebben we t veul over 
t verleden, over ons biezundere femilie. In ons femilie binnen veul swabberoars, speulen ook apmoal flòit. Òlheer zee altied fliereflòiters, ons femilie gaait flòitend deur de wereld zollen we mor zèggen.

Jodel Tammo aine van Òl Tammo Raiger oet
t Raiderlaand was n oetoarder. Hai hèt ombie 1700 de bainen onder aarms nommen en dat noar Tirool. Hai dee dat lopens, onderweegs tied veur t'oefen mit jodeln, t kwam zo roar töt sloek oet. 
n Aalbert in sloek, t zit in femilie, ze hebt apmoal last van sloek. Òl kwak haar zègt deurspuilen veul deurspuilen. Der gingen din ook litertjes doar de kroage regelrecht in moage.

Leutje Jodel wol'n flòide hebben, wol der ook tussen kommen, mor der waren gain winkels in dij tied.
De eerste winkel was van Anton Sinkel, in 1785, din mos leutje Jodel 85 joar wachten op n flòite. 
Je mozzen noar aine dij flòiten muik en hai kreeg toun n Chalumeau n soort flòite van òl Christofores Denner oet Neurnbaarg, dij muik flòiten. k Zal t even lotten heuren...Òl Christofores Denner haar twij zeuns, zat gain stevegaid in jongs, ze haren nait alle latten in t hekje zollen we mor zèggen.
Ze pruiten in roemte, toun ze der wat veur kregen begonnen ze ook nog oet heur nek te lullen. Je kint 
n'aitske vergelieken mit onze regeern. 
Johan de oldste haar n goatje teveul in n flòite boord,  òl Christofores zat mit handen in t hoar. Jodel Tammo ston der bie “moust ter n klepke op zetten òl.”

De flòide kreeg n klepke, en opains kwam der n hail aander geluud oet. Pastoor mos der overtou “wat een klari geluid,” zee der “zo is t mor nèt” zee Jodel en zo wer dat “Klari-nèt.” n Klarinet haar n kloar geluud dat was kloar. Aander zeun zat in biebel te lezen, even dik doan veur pastoor, zegt pastoor “holst biebel op kop jong,” zegt jong ”dat komt dat ik links bin pastoor.”

Aal fistuloariussen(fluitspeulers)kwammen toun bie òl Christofores, wollen aal n klepke op heur toeter en doar n klepke en doar n klepke en zo ontston tussen 1700 en 1800 de klarinet in aal zien volmoakthaid.

Mozart, heb je Mozart wel kint, Anderson Mozart een Deense komponist, oet Denemarken. Hèt direct n swiet meziekje schreven veur klarinet. Anderson betaikent zeun van n'aander, das ook kloar.

Grouten
Tammo Klapscheet oet Wolndörp

zondag 5 mei 2019

Moquette G.Ruffolo by John Hoekman

Klapscheten-vergoadern over Kniepstuver

Òle Klapscheten vergoadern dail 3n Klapscheet is n mìns dij omreden de leeftied oafschreven is, maggen zuch nargens mit bemuien, mout altied meer bewegen, zo ook vitamine D en pispillen bruken. We hebt ain keer in t joar n vegoadern om de zoaken,van onze veurolders te beproaten. Tiedens aine van de veule vergoaderns van òl Klapscheten wer het volgende besproken.


In Oterdum woonde heer van Kniephoezen. Ze haren door n stainen hoes en waren stainriek. Ze zaten aan haals tou in t gèld. Ze waren zo zuneg, ze kochten nije hozen en stòppen òllen der mit en zo ontston het gezegde ”Kniepstuver.


Kniephoezen zien knecht Koale Geert waarkte zuch krom en verdainde hoast niks, Geert kon Kniepstuver wel schaiten. Koale Geert kwam n keer thoes mit n mooie pastelainen voars. Hou komst doe aan dij voars vruig zien vraauw..."Oh...dij heb,k van Kniephoezen." "Man man, hou kwam dat zo, dij is ja aans zo griendereg."..."Joa"…hai was nait thoes."


Dij nog veul slimmer was, dat was Egge Ad’ngoa. Hai vluchtte oet t Raiderlaand en ging ombie 1370 in Wedde wonen. n Haile roare kerel, hai ging mor zo s’nachts op strooptocht viel hoezen binnen en roofde alles wat lös en vast zat. Toun domie der wat van zee, het hai domie vastbonden achter n peerd en zo is domie om t leven kommen. Ad'ngoa wer ombie 1400 vermoord deur t volk.Door woont Kniep-Kniep-Kniepstuver
Hai zit boven op zien gèld
Door woont Kniep-Kniep-Kniepstuver
Der wordt in t dörp over lèlt.
Door woont Kniep-Kniep-Kniepstuver
Goa nait aan t waark bie hom
Denn bie Kniep-Kniep-Kniepstuver
Krieg je gain gèld en je waarken joe krom.

Dij òlle grienlap, boas van t boeren-bedrief
hail wat knechten en in koamer een mooi wief.
De knechten zaten tot navvel tou in t sliek
hai ston der bie en t was hom nègeliek.

De knechten gingen toun protesteren
ze zollen grienlap ais wat leren.
Ze gingen gezoamelek nor t plain
en ruipen:"Wie moaken dij grienlap klain."

Dij òlle Grienlap mos toun wat verzinnen
n trekker te duur mor n eulifant mos kinnen.
De knechten keken zuch ogen oet kop
hou kon dat!.. n eulifant mit grienlap ter op.

Het duurde mor even kreeg hai zunnesteek
De eulifant mankairde niks mor grienlap bezweek.
Door lag hai din mit aal zien gèld
der wordt in t dörp nog altied over lelt.

Tammo Klapscheet (mai 2019)

zaterdag 27 april 2019

Klapscheten vergoadern 2

Tammo Klapscheet dail 2

Op ons klapscheten treffen van veureg joar gingen we terug in het joar des Heren 1250. Ons òl stamvoar was Tammo Duut, haar vattien körtbainen in n plaggenhut.

Dij Duut hèt wat in de Puut zeden mìnsen, zo wer zien oetragen Tammo Pude. Òl klapscheet woonde der bie in, ze haar aine om thoes tou lopen 'oader-verkaalken.'

Sege wer tuurt aan n toavelpoot, as sege rappelderij haar hemmelde Pude t aan en smeet t op vuur zo slicht ging dat en din ging òl klapscheet tekeer “k zal die proam op neus drukken.” “k zal die botter aan t gat smeren.” t Was n jeuden-kleune hoeshollen.

Moeke braaien en proaten,voar sloatjen...kroeke mit op bère...
n schepke levertroan...Ze zaten bie tieden mit 14 man in koamer, stuurde toaveloakster aine deroet mozzen dij aandern roaden wel der nait was.

Keet is deur n störmvloud ook n keer wegspuild. Körtbainen zwommen as poggers, òl Pude dreef op veurdeur en toaveloakster op achterdeur, onderschaid mout ter wezen zee Pude. Hai bölkte “kis t redden.” “Joawel è” bölkte ze “as der mor gainend bie deure komt.”

Bakemmer ston in houke van koamer as der s nachts ain n deurgang kreeg, ze deden moarse nait oafvegen, papier beston ja nait, t was gewoon stief dichtkniepen, n soort knipoog mor din van achtern. Ombie 1960 dee ons femilie moars oafvegen mit krantepapier, toun haar t nijsblad nog nut. Mìnsen worren nou eelsk, ze doun t nou mit n vochtig doekje. Wie doun t thoes nog altied mit n schurreldouk, kin je aal weer bruken.

Ze waren thoes mit vattien körtbainen

Ze waren thoes mit vattien körtbainen,
je kint wel noagoan ze haren t nait dik.
Zeuven groten...zeuven klainen
en op n poar noa nait goud snik.

In t dörp haren ze heur niks in de reken,
zaten altied in kroug n bokje smoren.
Ze haren koppen vol mit streken
kerkvolk haar t over t verstand verloren.

Domie kwam der stief overtou
vattien vlindekoppen zegde , kin toch nait
voar doe moust der wat aan doun
aal t kèrkvolk sjantert over t fatsoun.

Voar docht noa, duur was gòie road
kaauwde hister op zien sloatje
en nam de doad bie t woord
jongs kregen in de kop n leutje goatje.

Ze kregen meer roemte in t verstand,
het sprak zuch om, t sluig in as n bom
mìnsen kwammen van t haile land
wollen ook meer roemte in t verstand.

t Was òl Pude nègeliek, hai wer ja riek.
Ze gingen verhoezen mit aal heur loezen
noar stainen hoezen, ze muiken aal t gèld op.
t Kèrkvolk schudde, dij lu hebben n goatje in de kop

Pude haar toun n plan, gaf kèrk wat gèld
t zal mie nij doun zee der wat ter din wordt lèld.
Ze bogen en kniknde, haren t over bekeren
t kin verkeren zee voar mor ik zal joe wat leren.

Hai begon zulm te preken, over rang en stand
over riek en aarm, streken van laiders van ons laand.
Voar wer n groot man, gaf aan aarm en manken gèld
t kerkvolk was stil, der wer nait meer over heur lèlt

Grouten
Tammo Klapscheet

maandag 22 april 2019

De Klapscheten

Tammo Klapscheet


                        Ik mout meer bewegen van dokter, vandoar dat ik wummel,
 kin k zittend doun. Ik zit altied te wummeln veur t roam, kin k oetkieken en wummeln. Mìnsen dij langs kommen begunt ook al te wummeln, t haile dörp wummelt al.

Ik bin Tammo Klapscheet…Ik kom mit olwiefkenijs...

k Wolt hebben over mien femilie, normoal breng je femilie nait bie t pad, mor kin t nait langer kroppen. n Apaate femilie, apmoal oetoaders, ze haiten apmoal Tammo. Het stikt van de Tammo's bie ons. Je waiten nait meer welke Tammo wèl is, doarom hèt èlk n oetragen.

Òl Tammo, Leutje Tammo,Tammo Raiger, Tammo Sloek,Tammo Eukel, Schele Tammo, Tammo Neus, Rooie Tammo, Zwaarte Tammo. Schele Tammo is zo scheel dij huft nait omkieken en zwaarte Tammo mag je nait meer zeggen, das nou gekleurde Tammo.

t Is nait zo slicht as je denken denn as leutje Tammo jongen krigt din is dij weer leutje Tammo en zien voar dij Leutje Tammo was wordt din òl Tammo en dij zien voar dij aingelijk òl Tammo was wordt òl Klapscheet.

We hebt deur de vergriezing n hail zootje klapscheten in femilie...n klapscheet is n mìns dij oafschreven is, geroanium-kwekers, maggen zuch nargens mit bemuien, mout altied wummeln, vitamine D en plaspillen bruken veur t miegen.
Tegen òl Klapscheten mag je nooit vroagen “hou is't” din bin je veur etenstied nait thoes.

We hebt ain keer in t joar n treffen van òl Klapscheten. We begunt eerst mit wummeln en kieken we n tikkel terug, wat we aal mitmoakt hebben doan. 
Bint hail veul maal geboren, mit n kaizersnee, dat komt we hebt veul dikkoppen in femilie.

Wie as òl klapscheten hebt t had over t mouten in de wereld...wie filisoferen...zo hait dat. Je mout aal wat in joen leven. Je mout noar schoul je mout Hollands leren. Miegen wordt mijgen, boeskool wordt buiskool, buisdouk wordt buusdoek, dat mout je aal oet kop leren...en...wat mout je der mit.

Toun kreeg je n tied mit dij vraauwmìnsen. Ik mos zörgen dat ik aan kaant kwam...k heb nog vroagt wèlke kaant mor Voar zee dat ik dat nait begreep “doe moust der tussen kommen.” Je komt ter mor zo nait tussen, oetaindelijk bin ik deur de flòit der tussenkommen.

Bie ons in femilie speulen ze apmoal flòit, fliereflòiters. Zègt Teutje, ik kon heur nog mor net, ik krieg n kind. Ik zeg “Hou kin t, hou hest dat kloar kregen.”
Zègt heur moetje, doe moust traauwen mit heur. Ik zeg “woarom, zai krigt ja n kind." Je mouten dit en je mouten dat...nou over dat soort zoaken proaten wie op ons klapscheten treffen...

Volgende keer weer verder
Tammo Klapscheet


vrijdag 11 januari 2019

Mijn eerste filosofieles

Het willen

Als je iets wilt ben je vanaf het moment dat je het wilt ongelukkig volgens Menno de Bree. Je kan niet wachten tot je het hebt of bereikt, maar daarna wil je weer iets willen alsook ben je weer een tijdje ongelukkig.
Conclusie: Zoveel te meer willen zoveel te ongelukkiger.

Deze ontdekking van dat willen komt van een man met een universitaire opleiding. Hij kwam na zijn studie tot de conclusie dat een mens meerdere willen heeft, Nobelprijs waardig. Ik was daar nooit achter gekomen, dankzij zijn filosofie brengt je dat wel een stuk verder in het leven.
Conclusie: Zoveel te minder willen zoveel te gelukkiger.

Als sommigen van mijn naasten mij vroeger aankeken zeiden ze “daar zit een willetje in” maar als ik iets wilde zei t'olmìns “krigst dien wil nait.” Dat was een doodongelukkige periode kan ik mij herinneren. Na wat zeuren zei t'Olmìns “hai wil zien wil deurdrieven.” Vader snauwde “hest niks te willen.”
Conclusie: Je bent ongelukkig als je een wil hebt die niks te willen heeft.

Als je hier goed over nadenkt hebben ouders, leraren en vele anderen vaak jouw wil, maar tot op zekere hoogte wil je toch wel een keer je eigen wil. Jouw wil moet dan wel sterker zijn als de wil van die anderen die steeds maar proberen hun wil aan jouw te willen opleggen.
Conclusie: Wil tegen wil is spanning, vaak ruzie of zelfs oorlog.

Een orang-oetang baby zijn wereld is zijn moeder, iets groter gaat hij de wereld verkennen, spelen met vriendjes etc. er wordt hem niets gepresenteerd geen verlokkende reclames die hem in de verleiding brengen om iets te willen. Hij wil alleen spelen ravotten, eten en slapen, dat zijn hele kleine ongelukkige en gelukkige momenten die het milieu geen kwaad doen.
Conclusie: Mijn wil wordt gevoed door reclame speciaal gericht op mijn wil.

Vader Orang-oetangs ruziën alleen met andere vaders, om het willen, maar er is nog nooit een orang-oetang geweest die zelf een handgranaat heeft gemaakt alsmede daarmee zijn tegenstanders te lijf ging.
Conclusie: De wetenschappers moeten eens ophouden te willen.

Trump wil anno jan. 2019 uit alle macht een muur...zijn territorium. De mensen die over deze muur willen zijn doodongelukkig want ze willen ook wat...Twee partijen die wat willen, hetzelfde liedje van het willen gaat weer opnieuw beginnen.Groeten
John Hoekman