zondag 21 juli 2019

De elite
De elite

De tv uitzending d.d. 14-07-19 van Clairy Polak over de elite en het volk.

Ik werd geïnspireerd door de uitzending alsmede rees bij mij de vraag wie behoort nu eigenlijk in mijn omgeving tot de elite.  

Mensen die vroeger (in het Groninger land) thuis Hollands spraken behoorden tot de elite en vergeet niet de piano, het liefst voor het raam met op de lessenaar bladmuziek die zwart zag van de muzieknoten. Er is zeker wel iets veranderd, bijna iedereen in het Groninger land, zeker de kinderen, spreekt nu Hollands dat heeft even terzijde de regering wel klaar gekregen, de Groninger kop is zo langzamerhand wel gekeerd.

Elite is volgens het boekje een kleine groep met in de maatschappij buitengewone kwalificaties of privileges, waardoor hij of zij in een bepaald vlak een hoge positie inneemt,hier kun je natuurlijk alle kanten mee op.

Als een mens een zekere status heeft, geld, dure auto, groot huis, golf speelt plus nog eens brood en spelen organiseert voor de burger dan kun je spreken van 'de elite.' Hij of zij met een dosis charisma staat boven het volk.  

Ik las dat 13% van de hoger opgeleiden zichzelf tot de elite beschouwd. Je kunt jezelf dus ook tot 'de elite' beschouwen, snobisme ligt op de loer. Deze mensen imiteren dan het gedrag van de elite door bv merkkleding te dragen, proberen zich toegang te verlenen tot de echte elite. Hier ligt dan het nouveau rich op de loer, mensen die in korte tijd geld hebben vergaard en in de volksmond van niets tot iets wordt genoemd. Ze praten over het nieuwe geld, ik had er nog nooit van gehoord.

Ik ben op leeftijd alsmede natuurlijk ouderwets beschouw dan toch 'de elite' als een manspersoon die in een kasteel woont, dure auto,butler,kamermeisjes,windhonden en paarden heeft. Hij speelt golf gaat naar paardenrennen met een uitgedoste vrouw aan zijn zijde. Natuurlijk heeft de man een handstok in zijn hand, colbert en pofbroek aan, echt Engels uitgedost een gentleman en spreekt geaffecteerd Nederlands. Hij zorgt voor voldoende nageslacht minsten zeven kinderen, want de aristocratie moet voort leven.

De adel behoort mijn inziens toch wel tot 'de elite.' Ze kunnen er zelf niets aan doen ze werden als elite geboren. Hoe zou het dan eens zijn begonnen vraag ik me af, hoe wordt je de grondlegger van het elite zijn.
Ik duik de geschiedenis weer eens in, de middeleeuwen, de kasteelheren. Ze vergaarden rijkdom door te roven, intimideren en belastingen te heffen, bouwden kastelen en alles wat er bij hoorde.

Nu kom ik tot meer inzicht, de 13% hoger opgeleiden die zich tot de elite rekent hebben klaarblijkelijk de geschiedenis ook bestudeert, anders waren ze niet hoog opgeleid alsmede begint het na-apen om tot 'de elite' te horen en zomede begint ook het roven...de mensen af te zetten waar het maar mogelijk is, de elite, de nouveau rich van deze tijd.


Zij staan nog aan het begin, net als de oude kasteelheren de grondleggers van hun eigen dynastie. Echter ze zorgen meestal niet voor voldoende nageslacht, minstens zeven kinderen, maar dat is niet meer van deze tijd, de emancipatie komt om de hoek kijken.

Elite moet je dus doorgeven en hoort bij je manlijkheid, de heerser die niet om zich heen kijkt maar vooruit kijkt.
De politici die zijn afgetreden gaan regelrecht op hun doel af en komen in de meest fortuinlijke banen terecht en hebben dan maar één doel naar boven kijken en netwerken op de party's van de elite. Sammy kijkt naar boven zong Ramses Shaffy, die waarschijnlijk ook niemand meer kent.

Volgens mij...
Elite bestaat niet en wie zich tot de elite rekent zal door het rover en afzetten van hun klanten, zich zelf tot schijn elite hebben gemaakt.
De lager opgeleiden zal door het woord 'de elite' in de mond te nemen de elite tot hun stand verheven. Het woord ligt ook vaker in de mond van de lager opgeleiden dan bij de hoger opgeleiden.

De etiquette of het decorum is volgens het boekje een geheel van cultuur-gebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen.
De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Als dit wordt toegepast door de zelfgemaakte elite dan praten we weer verder.


Groetjes,
John hoekman