zaterdag 27 april 2019

Klapscheten vergoadern 2

Tammo Klapscheet dail 2

Op ons klapscheten treffen van veureg joar gingen we terug in het joar des Heren 1250. Ons òl stamvoar was Tammo Duut, haar vattien körtbainen in n plaggenhut.

Dij Duut hèt wat in de Puut zeden mìnsen, zo wer zien oetragen Tammo Pude. Òl klapscheet woonde der bie in, ze haar aine om thoes tou lopen 'oader-verkaalken.'

Sege wer tuurt aan n toavelpoot, as sege rappelderij haar hemmelde Pude t aan en smeet t op vuur zo slicht ging dat en din ging òl klapscheet tekeer “k zal die proam op neus drukken.” “k zal die botter aan t gat smeren.” t Was n jeuden-kleune hoeshollen.

Moeke braaien en proaten,voar sloatjen...kroeke mit op bère...
n schepke levertroan...Ze zaten bie tieden mit 14 man in koamer, stuurde toaveloakster aine deroet mozzen dij aandern roaden wel der nait was.

Keet is deur n störmvloud ook n keer wegspuild. Körtbainen zwommen as poggers, òl Pude dreef op veurdeur en toaveloakster op achterdeur, onderschaid mout ter wezen zee Pude. Hai bölkte “kis t redden.” “Joawel è” bölkte ze “as der mor gainend bie deure komt.”

Bakemmer ston in houke van koamer as der s nachts ain n deurgang kreeg, ze deden moarse nait oafvegen, papier beston ja nait, t was gewoon stief dichtkniepen, n soort knipoog mor din van achtern. Ombie 1960 dee ons femilie moars oafvegen mit krantepapier, toun haar t nijsblad nog nut. Mìnsen worren nou eelsk, ze doun t nou mit n vochtig doekje. Wie doun t thoes nog altied mit n schurreldouk, kin je aal weer bruken.

Ze waren thoes mit vattien körtbainen

Ze waren thoes mit vattien körtbainen,
je kint wel noagoan ze haren t nait dik.
Zeuven groten...zeuven klainen
en op n poar noa nait goud snik.

In t dörp haren ze heur niks in de reken,
zaten altied in kroug n bokje smoren.
Ze haren koppen vol mit streken
kerkvolk haar t over t verstand verloren.

Domie kwam der stief overtou
vattien vlindekoppen zegde , kin toch nait
voar doe moust der wat aan doun
aal t kèrkvolk sjantert over t fatsoun.

Voar docht noa, duur was gòie road
kaauwde hister op zien sloatje
en nam de doad bie t woord
jongs kregen in de kop n leutje goatje.

Ze kregen meer roemte in t verstand,
het sprak zuch om, t sluig in as n bom
mìnsen kwammen van t haile land
wollen ook meer roemte in t verstand.

t Was òl Pude nègeliek, hai wer ja riek.
Ze gingen verhoezen mit aal heur loezen
noar stainen hoezen, ze muiken aal t gèld op.
t Kèrkvolk schudde, dij lu hebben n goatje in de kop

Pude haar toun n plan, gaf kèrk wat gèld
t zal mie nij doun zee der wat ter din wordt lèld.
Ze bogen en kniknde, haren t over bekeren
t kin verkeren zee voar mor ik zal joe wat leren.

Hai begon zulm te preken, over rang en stand
over riek en aarm, streken van laiders van ons laand.
Voar wer n groot man, gaf aan aarm en manken gèld
t kerkvolk was stil, der wer nait meer over heur lèlt

Grouten
Tammo Klapscheet

maandag 22 april 2019

De Klapscheten

Tammo Klapscheet


                        Ik mout meer bewegen van dokter, vandoar dat ik wummel,
 kin k zittend doun. Ik zit altied te wummeln veur t roam, kin k oetkieken en wummeln. Mìnsen dij langs kommen begunt ook al te wummeln, t haile dörp wummelt al.

Ik bin Tammo Klapscheet…Ik kom mit olwiefkenijs...

k Wolt hebben over mien femilie, normoal breng je femilie nait bie t pad, mor kin t nait langer kroppen. n Apaate femilie, apmoal oetoaders, ze haiten apmoal Tammo. Het stikt van de Tammo's bie ons. Je waiten nait meer welke Tammo wèl is, doarom hèt èlk n oetragen.

Òl Tammo, Leutje Tammo,Tammo Raiger, Tammo Sloek,Tammo Eukel, Schele Tammo, Tammo Neus, Rooie Tammo, Zwaarte Tammo. Schele Tammo is zo scheel dij huft nait omkieken en zwaarte Tammo mag je nait meer zeggen, das nou gekleurde Tammo.

t Is nait zo slicht as je denken denn as leutje Tammo jongen krigt din is dij weer leutje Tammo en zien voar dij Leutje Tammo was wordt din òl Tammo en dij zien voar dij aingelijk òl Tammo was wordt òl Klapscheet.

We hebt deur de vergriezing n hail zootje klapscheten in femilie...n klapscheet is n mìns dij oafschreven is, geroanium-kwekers, maggen zuch nargens mit bemuien, mout altied wummeln, vitamine D en plaspillen bruken veur t miegen.
Tegen òl Klapscheten mag je nooit vroagen “hou is't” din bin je veur etenstied nait thoes.

We hebt ain keer in t joar n treffen van òl Klapscheten. We begunt eerst mit wummeln en kieken we n tikkel terug, wat we aal mitmoakt hebben doan. 
Bint hail veul maal geboren, mit n kaizersnee, dat komt we hebt veul dikkoppen in femilie.

Wie as òl klapscheten hebt t had over t mouten in de wereld...wie filisoferen...zo hait dat. Je mout aal wat in joen leven. Je mout noar schoul je mout Hollands leren. Miegen wordt mijgen, boeskool wordt buiskool, buisdouk wordt buusdoek, dat mout je aal oet kop leren...en...wat mout je der mit.

Toun kreeg je n tied mit dij vraauwmìnsen. Ik mos zörgen dat ik aan kaant kwam...k heb nog vroagt wèlke kaant mor Voar zee dat ik dat nait begreep “doe moust der tussen kommen.” Je komt ter mor zo nait tussen, oetaindelijk bin ik deur de flòit der tussenkommen.

Bie ons in femilie speulen ze apmoal flòit, fliereflòiters. Zègt Teutje, ik kon heur nog mor net, ik krieg n kind. Ik zeg “Hou kin t, hou hest dat kloar kregen.”
Zègt heur moetje, doe moust traauwen mit heur. Ik zeg “woarom, zai krigt ja n kind." Je mouten dit en je mouten dat...nou over dat soort zoaken proaten wie op ons klapscheten treffen...

Volgende keer weer verder
Tammo Klapscheet