zaterdag 18 november 2017

t Gevuil 18 nov 2017

1
Gevuilens

Toun ik zovèr was vruig ik moeke, woar kommen de kinder aigenleks vandoan. 'Oet Slochterbos' zee ze, hou kommen ze din hier 'mit n ooievoar.' Nou din bin je weer n zètje rustig. Wie reden der wel ais langs mor ik zag nooit gain kinder in dat bos. Ik vruig din moeke woar binnen dij kinder, din zee opoe dij achterin zat “t binnen net wilde dairen, je wait dat ze der binnen mor je zait ze nooit.”

Ik spailde mit n joar of 10-11-12 aal doagen boeten mit jongs oet t dörp. Voetballen appeltjes gappen, boomke klimmen totdat Tjoam mien kameroad in kop kreeg doktertje speulen. Din mozzen we eerst n slachtoffer vinden, altied wichter dij mozzen din onderzöcht worren. Stofjas aan veur as je n stofnust tegenkwammen en mit zo'n zoegnapke onderzuiken. Dee nait zeer mor t kriebelde wel zeden wichter en din n seconde opinium deur mien kameroad Tjoam. t Haar aigenleks niks om t lief, je werden der nait aans om, t kostte allint mor tied.


Ik begon mie op n gegeven moment zörgen te mokken over mien lichoam, der gebeurden zoaken woar ik gain stuur over haar. Ik dreumde wel ais en din was mien pyamabroek nat. Moeke haar t over duustere gevuilens...natte dreumen...Ik docht as mie dat mor nait èlke nacht overkomt, mor t ging goud. Ik dreumde nog wel ais moar dat waren din dreuge dreumen. Jongs in t dörp haren wel ais t zulfde beleefd, haren t ook over duustere gevuilens.


Het bleef laange tied rustig totdat ik hail touvalleg tiedens boomke klimmen gevuilens kreeg...Ik docht t zollen toch gain duustere gevuilens wezen kon t ook nait omschrieven. Ik noar moeke tou ik zee ik heb gevuilens bie t boomke klimmen. Das hail normoal zee moeke mor vertèld mor genain...dus toch duustere gevuilens?


Dat joar was der gain boom vaileg veur mie, t kon ook nait bie èlke boom. n Boom mit takken din kreeg ik dat gevuil nait, t mos n rechte boom wezen. k Hebt ook veur mie zulms hollen want t waren duustere gevuilens, veur zeker. As k ter nou over noadenk was ik in dij tied n boomofiel.


Jongs in Faarmsom gingen op n gegeven moment zoaterdsoavonds noar Delfziel achter vrouwlu aan, woarom? “Joa” zegt mien kameroad “dat zegt joen gevuil.”
Je mozzen joe eerst hemmeln, schoon hemd, vlinderstrik en n pofboxem aan, veur joen gevuil mozzen je dat doun. Wichter waren der mainstied al en din mos je doar achteraan lopen, aal rondjes lopen achter vraauwlu aan. Maarktstroat ...din òle schans, landstroat, poststroatje en din begon t weer op nijs. Ik docht wel ais as ze mor nait begunnen te runnen... din run je achter de vraauwlu aan, dat mog nait van Moeke.


Ik zee tegen mien kameroad woar kiek je din aal noar,
“noar de bainen” zee der, ik zeg wat zugst din doar aan...nou... of ze dunne bainen hebben of dikke bainen.
Ik zeg wat is din de ganboare bain...nait te dik en nait te dun vanzulms. "Je hebt wel ais dat ter aine is mit haile mooie bainen" zee è... "mor din het ze weer n lèlke kop." Der was ook n jong dij zee je mozzen noar enkels kieken. Der binnen haile laange enkels en körte enkels. Ik keek toun wel ais noar mien muike Trijntje dij haar apmoal gain enkels dat was ain en aal bain, bain ging zo schoun in. Ik von dat achter de vraauwlu aan mor niks het kon nait in schaa stoan mit boomke klimmen.

Nou... de joaren verstreken n beetje fatsounlijke kerel mos op dansles. Ze proaten der nait over mor òlen waiten wel dat je din opzoadelt worren mit gevuilens woar je gain wait van hebben. Wichter zaten din in lange rieg aan aine kaant van zoal en jongs aan aander kaant. As dij meester ruip din vlogen de jongs op de wichter oaf, ik was altied te loat en kreeg din dat rötwicht van Gernoat.

Laid Daansen

Wat n toustand. As t nait noar t zin was mozzen je dichter tegen t wicht aan stoan, ik was der as de dood veur denn moeke haar wel ais zegt...blief der nait aan plakken. Ik kreeg gain dij gevuilens dij ik tiedens boomke klimmen haar.

Wat je ook deden je kwammen altied in aanroaken mit wichter en vanzulms mit gevuil. Wichter en gevuil dat heurde biemekoar, kop kin joe der bie omlopen, kop ter bie hollen aans loop je as n kip zunder kop achter zo'n wicht aan.

Ik kwam mit joar of 15 bie meziek, kwam in n dans-orkestje. Meziek von k schier...mor ja... op zo'n dans-oavond wor je weer oaflaaid, zègt dij noast joe staait onder t meziek moaken...”Moust es kieken wat schier mokkeltje.”

Wichter haitnde vanoaf dij tied mokkeltje. Noa tied as t daansen oaflopen was runden de muzikanten noar boeten achter de mokkeltjes aan, ik ook... wat mout je aans je gonnen mit de meute mit. t Waren tounderstied apmoal fietsen dij tot schuur oet kwammen auto's waren der tounderstied hoast nait. Ik zeg tegen trompetist hou versier je nou n mokkeltje. Hai zegt “gewoon van fiets oafrieten.”..nou dat ging me te vèr.

n Week loater mossen we weer speulen en der wer n wienkeunegin oetkozen. Èlk kwam der op oaf...Dij kastelain zee as joe muzikanten nou even in n poar keer de mokkeltjes rondjes lotten draaien en n schier mokkeltje oetkaizen din wordt dij wienkeunegin.
De trompetist haar veul meer ervoarens as ik en zee as stoe nou dij oetkaist din hest heur ook zo versierd. Ik doch nou mout ik ter bie wezen je willen joe ook nait kennen lotten en joa è...k haar beet.


Dancing Stoalstroa in Haakstede ston bekend om zien schiere speultoen. Ik docht hup mit t wicht speultoen in mor din mos je eerst langs n rieg lachspaigels nou we hebben wat oaflacht...k was dood zenuwachteg...Ik docht wat mout ik straks mit t wicht in speultoen. Ik wol ja ook nait aan heur plakken blieven...woar blief je din...Nou we hebben wat oafspeult in speultoen, van t aine apperoat in t aander apperoat...Nou wait ik wat dij gevuilens binnen.Tammo oet Wolndörp

maandag 13 november 2017

'Olwiefkenijs' over de klarinet, het ontstaan.

1'Olwiefkenijs' over de klarinet
uit de concert-voorstelling 'olwiefkenijs nr 2'

Goedendag ik ben John Hoekman...
Een ON-er...een onbekende Nederlander, echter in Den Haag wel bekend, als de gewone burger.
Ze hebben het daar vaak over mij in de zin van de gewone burger betaald.

Ik ben geboren in Farmsum, toen een dorp met een prachtig dorpsplein. Het was een dorpsplein met rondom oud hollandse winkeltjes van allerlei soort.
Het Pijpplein, het hart van het dorp, in de volksmond “Piep” is er niet meer, zoals zoveel door hogerhand weg-gepiept.

Toen ik een joar of 10 was, waren we met de jongens uit het dorp van s'morgens tot s'avonds buiten bezig met voetballen, appeltjes-gappen, slootje-springen benevens niet vergeten doktertje spelen met de wichter. s'Avonds snel eten en dan naar de vereniging...ping pongen, knapen vereniging kortom druk bezig. Er was in die tijd geen sprake van een Iphone er was zelfs geen TV. Je moest het met mekaar doen, mekaar vermaken. Het plein heeft zijn functie verloren, de winkeltjes rondom zijn er niet meer...men gaat niet meer 'noar Piep,' men 'eppt' met mekaar op de Iphone.

Lied "Piepplain' (Youtube)

We stonden een keer op 'Piepplain' toen Tjoam mijn beste kameraad vertelde dat we bij de dorpskapel gratis een toeter konden krijgen. Dat verbrak de sleur en wij erheen. De leraar vertelde dat het een klarinet was, hij had ook kunnen zeggen trompet dan was de klarinet een trompet geweest. Ik met de klarinet naar huis en toeterde er op los. Noaber, een import, direct op de stoep “Je maakt me iedere keer blij, als je ophoud met blazen.” gelukkig gleed hij uit en lag plat op bek voor me. Ik gebruikte de woorden van Herman Vinkes en zei: “Kiek es aan humor ligt op straat.”

Na een jaar wilde ik een eigen klarinet hebben.
Ik wilde beroemd worden, filmster had ook gekund. Is niet gelukt kan ik zeggen, desalniettemin is de vrolijkheid gebleven. Ik had geen geld voor een klarinet dus heb ik mijn opa een rip uit het lijf getrokken...dee zeer zei die...en maande me met de woorden “leer mor n vak.”

Ik naar de stad, kom ik in de winkel, doekeg als een Ommelander stotterde ik “klarinet meneer.” Ik zei tegen iedereen meneer. De verkoper begon over de klarinet te vertellen, ik vernam al gauw dat ik met een liefhebber van doen had.


De verkoper vertelde dat het in 1700 allemaal was begonnen met de klarinet. In centraal Europa waar het Habsburger vorstenhuis regeerde. Naast Parijs was centraal Europa het cultuur-centrum van Europa, daar gebeurde het. De handelsroute vanaf Italië liep daar namelijk ook langs alsook werd er zilver en andere delfstoffen gedolven al met al een florissante boel.


Er leefde omstreeks die tijd in Neurenberg een familie Denner. Ze bedreven aldaar, zoals zovelen, een werkplaats van blaasinstrumenten. Christophores en zijn beide zoons bouwden o.a. de Chalumeau. Een Chalumeau is een soort blokfluit met een mondstuk waar een dun bamboe houtje op werd gebonden, in de volksmond een rietje. Als je blaast komt het rietje in trilling en brengt het geluid voort...

Amazing grace op de Chalumeau

Op zekere dag, ze waren aan het prutsen met de Chalumeau, toen opeens Jacob Denner de zoon er een gaatje teveel in had geboord, wat nu...”Jaikes nog aan tou” zei Johann Christopheres, “nou weet je wat,we doen er een klepje op,” alsmede de eerste zet voor een ander instrument was gezet. 

Deze nieuwe Chalumeau werd vanaf 1707 klari genoemd. Klari betekent helder, Klarissa als meisjesnaam komt ook van het latijnse woord Klari. De klarinetist zat in een orkest dan ook tussen de heldere trompetten. De oude Chalumeau wordt trouwens nu nog gemaakt en gebruikt.


Bohemen was een welvarend gebied rijk aan delfstoffen en werd geregeerd door De Habsburgers. Jozef von Habsburg was getrouwd met Sissi, bekend uit de film Sissi...
Ieder vorstenhuis zo ook de De Habsburgers hadden een hofkapel met de beste muzikanten en componisten. Het was het visite-kaartje van ieder hof. Zoveel te groter, zoveel te beter, zoveel te meer aanzien.

Er waren vanaf 1700 dan ook mensen die liedjes maakten speciaal voor de klarinet, één van hen was Johann Stamitz uit Bohemen. Hij was vioolvirtuoos en componist aan het hof van de Habsburgers. Hij was het die de klarinet een vaste plaats gaf in het orkest. Mozart een bewonderaar van Stamitz was gecharmeerd van zijn nieuwe opstelling van blazers in het orkest. Stamitz maakte het orkest beroemd in Europa, een soort André Rieu van die tijd.

rondo Stamitz

De verkoper ging verder met zijn verhaal, ik lag gekluisterd aan zijn lippen. Zo vertelde hij dat de klarinet er van tijd tot tijd door deze en gene er een klepje bij kreeg.In de periode 1750-1800 werd al de 6e klep op de klarinet aangebracht door Xavier Lefèvre.

Xavier Lefèvre was Klarinettist en componist in Parijs. Naast Bohemen was Parijs het belangrijkste cultuur-centrum van Europa. Muzikanten uit verre streken gingen naar Parijs. Het beroemde conservatorium aldaar werd even voor 1800 opgericht.

Iedere klarinetist was wel bezig om het instrument te verbeteren. Door Xavier Lefèvre wordt het mondstuk ook gescheiden van de rest van de klarinet, de klarinet bestond dan uit twee stukken.Een beroemde klarinetist was Ivan Müller...
1786 St Petersburg. Ivan was klarinet-blazer aldaar in het groot orkest van de Tsaar. Ivan had een klarinet ontworpen met 13 kleppen, verdiepte toongaten, polsters van leer en vilt om de gaten te goed te dichten, de metalen duimsteun en ringen om de toongaten, bijna de klarinet zoals we die nu kennen. Hij vertrok naar midden Europa en kwam terecht in Parijs als klarinetist maar ook om zijn klarinet voor te stellen.

Hij werd 1e klarinettist in het theater orkest Italiën van Parijs waar professor Klosé... de 2e klarinettist was...De etuden van Klosé kent iedere klarinettist.
Ivan Müller was de eigenlijke grondlegger van de moderne klarinet. Klosé daarentegen was gelijktijdig druk bezig met een geheel andere klarinet naar een ontwerp van de Duitse Fluitist Theobald Böhm...

Tussen 1750 en1850 was de huidige Duitse Klarinet van Müller eigenlijk geboren...Ivan stelde vol trots de toeter voor in Parijs maar ze waren niet enthousiast pas 50 jaar later rond 1850 werd het geaccepteerd.


Mozart...de grote Mozart was een bewonderaar van Stamitz, vooral om zijn orkest-bezetting met blazers. Mozart heeft in zijn laatste levensjaar een beroemd concert geschreven voor de klarinet. Hij schreef het voor zijn vriend Anton Stadler, deze Anton was een virtuoos op de klarinet, trouwens zijn broer ook, maar veel minder bekend.

Keizer Jozeff II von Habsburger was een cultuur liefhebber. Mozart kreeg door Jozef II de titel koninklijk en keizerlijk...KK Wolgang Amadeus von Mozart met en ongekend hoog salaris.

Mozart was toen de best betaalde musicus van die tijd maar leefde zo riant had personeel, dure kleren niet vergeten bezat toen al een biljart. Hij had vele muziek-instrumenten wilde ook wel een gokje wagen en moest uiteindelijk af en toe geld lenen van een vrijmetselaars-vriend. In 1791 stierf Mozart.

groetjes
John Hoekman
uit de voorstelling 'olwiefkenijs over de klarinet.'


Farmsum, Delfzijl by John Hoekman

dinsdag 26 september 2017

'Olwiefkenijs' over de voorstelling sept. 2017

Het verdwenen dorpspleinOverzicht Programma 'Olwiefkenijs.' Sept. 2017


De voorstelling 'Olwiefkenijs” bestaat 10 jaar. Ik kan gelukkig spreken over een succesvolle 10 jaar. Dat het een succes was blijkt wel uit het feit dat ik vaak na één optreden voor een 2e keer werd gevraagd. Hoogtepunten waren de grotere goed gevulde zalen, 2x Nunspeet voor de Grunnegers die samen kwamen uit alle hoeken van buiten onze provincie plus de meeste anbo/vrouwen en andere clubs, het meest in Noord/Oost Grunn. Aantal keren dat ik mocht optreden was gemiddeld 1x per maand, dus alom tevredenheid en schik, een reden om nog gewoon, als de gezondheid het toelaat, een tijdje door te gaan.


Afgelopen zomer kriebelde het bij mij van alle kanten. Ik wil graag een klarinet-concert geven, maar het oude 'olwiefkenijs' mag niet verloren gaan voor de gezelschaps-avonden, die ook langzamerhand blijken uit te sterven.
Ik dacht de nieuwe voorstelling moet een mix worden van geschiedenis...verdronken Dollard dorpen...klarinet-concert...en dat alles in het oud Gronings alsook nu dan afwisselend in het Nederlands. Hoe doe je dat...Ik heb het volgende bedacht.

Het verhaal.

Het speelt zich af in het oude Farmsum op het Pijpplein (een verdwenen dorpsplein). Tammo (10) en zijn vrienden vertoeven dagelijks op dat plein met rond om al zijn winkeltjes.
Tjoam een vriend van Tammo had gehoord dat je gratis een toeter kon krijgen bij de dorpskapel...een klarinet. (hier een weergave hoe de jeugd vroeger speelde)


Tammo blij, oefent en oefent tot ergenis van zijn Hollandse buurman. Tammo wil graag een eigen klarinet, heeft geen geld en trekt zijn opa dan een rib uit het lijf. Tammo gaat naar de Stad en komt in een heel andere wereld terecht, hier wordt door de verkoper Nederlands gesproken.
Tammo begrijpt het verhaal over de klarinet niet zo goed en gaat weer huiswaarts...neemt dan zijn vriend Tjoam mee naar de Stad maar die begrijpt het verkoop-verhaal helemaal niet...
Tammo neemt dan vervolgens zijn dochter mee want die heeft een zwemdiploma. Zo gaat het een poosje door...steeds gaat Tammo weer huiswaarts totdat hij door omstandigheden zijn vrouwmens Teutje mee neemt die van niets weet over een klarinet. Zij wil naar de uitverkoop van C&A...naar Jeudenlapke waar zij een corset wil kopen etc.
Tammo komt Jan Roos (video) nog tegen die een stukje voor hem zingt.

Het verhaal van de verkoper...

De verkoper verteld in het Nederlands over dat je niet zomaar een klarinet kunt kopen...er zijn verschillende soorten en begint over de geschiedenis van de klarinet te vertellen...Hij blaast een muziekje op de Chalumeau (de voorloper van de klarinet) vervolgens verteld hij over de geschiedenis van de klarinet (korte stukjes tekst).
Hij blaast Klarinetmuziek uit verschillende landen (video) en volkeren Turkse muziek op de G-klarinet vervolgens zigeuners, joden en Russische culturen komen aan bod. De verkoper blaast fragmenten uit concerten van Stamitz, Mozart, Weber...vervolgens de romantische tijd Strauss en Offenbach...t/m Benny Goodmann en Sidney Beschet...Tijdens deze video's wordt in de video in het kort de geschiedenis van de componist getoond tijdens het spelen.

De rode draad,

De rode draad gaat over de grote veranderingen die Tammo en Tjoam moeten ondergaan in hun leven.
De finale is dat Tjoam alles in één keer aanschaft Wireless Bloot- tooth radio transmitter, Ipad etc etc...maar het spul niet aan de praat krijgt ze kunnen de wifi niet vinden...Uiteindelijk kopen ze een klarinet, wat voor soort klarinet is Tammo ondanks de verhalen en uitleg een worst maar wil een klarinet zonder wifi...en Tjoam laat zich verleiden voor een mondharmonica...zonder wifi.


Dit alles in één voorstelling duurt 3x een half uur met twee pauzes van een kwartier.

27 oktober gaan we het zien in Hotel Ekamper Roodeschool...
daarna 4 dagen achtereen in het Aswa gebouw Appingedam, daarna Uithuizen en woongemeenschap Hoog Watum Delfzijl.
Er kunnen nog enige data bij...dus reclame...maar geen paniek het komt vanzelf ook wel.


De voorstelling kan op twee manieren worden gebracht.
Bovenstaande manier voor de lach en een traan gezelschaps-avonden...(die steeds weiniger worden)
of
in concert-vorm voor de wat serieuzere aangelegenheden. Hier zal dan alleen de geschiedenis, in het Nederlands, over de klarinet worden verteld tussen de concert-stukjes door natuurlijk met beelden.


Groetjes
Tammo

zondag 2 juli 2017

Blog 2 juli 2017 olwiefkenijs
Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.

Olwiefkenijs

Het is nu zondagmorgen 2 juli 2017, de tijd vliegt. Mijn olwiefkenijs is dat het dorp Borgsweer een bankje heeft gekregen op het kerkhof. Ik wil er binnenkort even op zitten want mijn lichaam wil ik daar graag te ruste leggen in 'schaa.' Ik wist het ook niet maar de beheerder heeft me verteld dat mensen die in 'schaa' liggen bij leven niet veel om het lijf hadden. De rijken lagen in het zonnetje...ja...De mensheid bedenkt en bedenkt, dat gaat maar door.

De zondagmorgen begint weer goed, het druilt ook nog eens buiten “niks aan” zei noaber. Je zou de kachel haast aansteken met de “kijnsprikke” (een spaander van kienhout) maar er valt niets aan te steken t'is nu een knopje die je moet indrukken. De huidige mensheid weet niet eens dat er achter dat knopje ook nog iets zit. Ik zal voor de duidelijkheid het nog een keer vertellen...t is gas...De overheid geeft ons gas en wij hoeven alleen maar het knopje in te drukken met gevolg warmte en?..aardbevingen...maar dat zeggen ze er niet bij. Mijn snugger verstand verteld mij geen gas geen aardbeving, dus niet aan het knopje komen. Liever in de kou dan een aardbeving maar dat gaat voor veel mensen ook weer te ver.


Facebook

Je zou zeggen wat een pessimist, maar er zijn ook zonnige kanten alleen op het moment even zoek, dan maar faceboeken. Dat hele facebook wordt toch gedreven door verveling, inclusief mijzelf.
Je hebt niets te doen, dan maar faceboeken maar wat...nou dan zet ik mezelf maar even op de foto, misschien wel leuk voor mijn 'vrienden.' Teutje mijn vrouw zegt op haar half gebakken Gronings...”nait doun, dan schrekken mensen sich.” Teutje is geen Groningse ze komt uit het hoge noorden van Europa en daar leven ze als Groningers in het kwadraat. Kort, bondig en zeggen waar het op staat, al is dat voor Facebook mensen heel moeilijk.


Toch kijk ik elke avond even wat er zo al op staat, moet me ook vaak inhouden voor commentaar. Je hebt de lol makers, de narcisten in grote getale, de eters en dit laatste wil ik toch iets over zeggen.

Ik was eens in de wildernis in Scandinavië tijdens een kano-tocht, nu begin ik ook al op te scheppen want ik kon ook schrijven ergens in Drenthe, maar goed ik was ergens. Mijn kennis een dikke Europeaan en... ik zei de gek... kwamen aan op een vakantie-verblijf voor weeskinderen. De leiding kwam ook uit Duitsland en ons bezoek was een leuke afwisseling vooral als je mekaar tegenkomt in de rimboe. Ze waren aan het barbecueën (wat een woord) De kinderen hadden elk één aardappel in een stukje zilverpapier gewikkeld, zaten genoeglijk bij het vuur. Mijn dikke vette vriend, hoe kan het ook anders greep uit zijn binnenzak een braadworst, de kinderen begonnen te kwijlen en hun bèk viel uit de haken. De dikke vriend legde de worst op het vuur en begon na een poosje, nadat hij uit de andere zak een fles ketchup had gepakt, smakelijk te eten. Het is nu ongeveer 40 jaar geleden en s'nachts heb ik nog wel eens een nachtmerrie, zie alles weer voor me. Die arme kinderen en die dikke vette kennis samen in de rimboe om het kampvuur. Als ik die maaltijd-plaatjes op facebook zie dan komt ook alles weer terug. Teutje zegt dat ik er eens moet over praten, er uit gooien nu dan bij deze beste vrienden.

De voorstelling.

De aanvragen komen al weer binnen voor de voorstelling 'olwiefkenijs.' Er komt een heel nieuw programma over “de klarinet is jarig.” Doorspekt met cultuur-geschiedenis ook over de verloederende cultuur van onze regio. De voorstelling is nu in het Nederlands met regio verhaaltjes in het Gronings, dus half om half. Veel klarinet muziek vanaf 1717 tot heden want de klarinet bestaat 300 jaar. Zigeuner, Klezmer, klassiek en Swing op de klarinet, het wordt zeker wel interessant is het niet voor de mensen dan wel voor mij want je moet het ook voor jezelf doen daar wordt ik gelukkig van en natuurlijk de grappen. Ze zeggen altijd voor de tv...Ik kan er nog niet veel over zeggen...en dat doe ik ook niet beste mensen.

Groetjes
John Hoekmanzondag 18 juni 2017

De klarinet is jarigeen klarinet uit 1806


Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.


Olwiefkenijs

Je wordt wakker, nog niet eens gewassen en aangekleed, gaat je onderbewustzijn je al vertellen dat je een stukje moet schrijven. Onder de dictatuur van mijn onderbewustzijn begin ik dan maar te schrijven. Ik weet niet eens wat ik ga schrijven...de vrije loop zegt mijn onderbewustzijn.

Het is vandaag half negen in de morgen 18 juni 2017. Het wordt een prachtige warme zonnige dag alhoewel de boeren daar anders over denken. Het is ook nooit goed, maar ik geniet van dit weer, de vogels, de bijen vooral ook de bloemen alsook niet vergeten mijn aardbeitjes. Oh...wat is dat?...Ik moet even onderbreken want de haan kraait achter het huis en dat wil zeggen, dat ik moet komen. De haan en het hennetje zijn van de buurman en komen elke morgen even kakelen natuurlijk om voer. Je zou, als je het nieuws niet volgt, denken aan het paradijs.

Nog even over dat onderbewustzijn, ik vraag mij af of dromen daar ook onder vallen, deze nacht was het weer goed raak in mijn hoofd. Ik zat midden in het proces vreemd gaan, wel te verstaan in mijn droom. Na gedane zaken nam ik liefdevol afscheid van de bloem van Jahweh vervolgens stapte ik als moment macho in gabardine jas met mannelijke flair en elan in mijn grote groene jeep. Plots... uit het niets, hoe snel dat ging is me nog een raadsel, kwam die vent van haar met gebalde vuisten of ik het gedaan had met zijn vrouw. Ik dacht Mozes heeft zijn naam wel bekend gemaakt maar ik niet...Ik zweeg de adrenaline schoot omhoog tot ongekende hoogte, zette de auto in zijn achteruit, een straal gas, de auto steigerde nog even als een volbloed Arabier en na een halve pirouette gemaakt te hebben verdween ik in de duisternis... en toen...werd ik wakker. Je maakt wat mee s'nachts daarom ben ik begonnen met een nachtboek. Ik beleef veel meer s'nachts als overdag.

De klarinet is jarig.

Ik blaas momenteel veel, de buurman zei dat ik hem elke dag blij maak...als ik stop met oefenen. Hij is een dreuge...een raszuivere Grunneger. De voorstelling 'olwiefkenijs' ondergaat een grote verandering hoe en wat is me zelf nog niet duidelijk...Ik tob en tob...ik hoor het wel ter zijner tijd van mijn onderbewustzijn.

Ik wil het eigenlijk hebben over mijn regio noord/oost Grunnen en een vergelijking trekken met Midden Europa waar de klarinet is geboren. De klarinet bestaat namelijk 300 jaar 1717-2017. Niemand die zich daar om bekommert maar ik wil het wel even onder de aandacht brengen. Een voorstelling zou zich daar goed tot lenen.

Reiderland Grunn

In 1717 in de nacht van 25 en 26 december was hier in de provincie een van de grootste stormvloeden en de daaruit voortvloeiende watersnoodramp aller tijden. Het zeewater sloeg twee meter hoog over de dijken. Gezamenlijk vonden bijna 3000 mensen, 11000 koeien, 3000 paarden, 21000 schapen, 1300 varkens de dood zo ook 1500 huizen werden verwoest. In Oost Friesland verdronken nog eens 12000 mensen.

Midden Europa

In Bohemen was het hoog boven de zeespiegel een welvarende boel. Het Habsburger vorstendom had muzikanten, componisten en architecten in dienst. In Bohemen werd zilver, lood, tin en ik weet niet veel wat er al zo niet niet werd gedolven. De handelsroute van Italië en Duitsland liep hier langs. Waar geld zit bloeit de cultuur dat kan niet uitblijven. Er waren dan ook veel muziek-instrumentenmakers en vele kleine soortgelijke werkplaatsen. 


In Neurenberg leefden Johan en zoon Jacob Denner ze maakten Chalumeau's een soort blokfluit die aangeblazen werd door een apart mondstuk met een houten rietje.
De muziekcultuur mede dankzij de Habsburgers werd hier in Oostenrijk, Tirool, Bohemen, Zuid Duitsland hoog aangezien en ondersteund.Op een dag zei Jacob tegen zijn vader Johan ik maak er een extra gaatje bij op de Chalumeau waarop Johan zei: “Dat kan niet we hebben maar 10 vingers,” waarop Jacob de wallen onder zijn enen oog met de wijsvinger naar beneden trok en antwoordde: “Ik maak op dat extra gat een klepje, als je de extra toon nodig hebt doe je het klepje open"..."Zo zo" sprak Johan...."dat heb je van je vader, kan niet anders."
De Chalumeau

Johann Stamitz en de Habsburgers.

In 1730 maakte Johan Stamitz (geb. in Bohemen) viool-virtuoos en componist verbonden aan het hof van de Habsburgers een compositie voor de Chalumeau. Tussen 1770-1790 zaten er reeds 5 tot 6 kleppen op. Het leek al een beetje op een klarinet. Echter de doorbraak kwam in 1784 toen enen Ivan Müller uit St Petersburg naar Duitsland kwam alsmede een Chalumeau liet zien met 13 kleppen. Men was onthutst zo ook de hoge heren van het conservatorium in Parijs vonden het maar niks, pas in 1854 werd het alom geaccepteerd. Vóór Ivan Müller zijn Chalumeau moest men namelijk voor ieder Muziekstuk (toonsoort) een andere Chalumeau gebruiken en met dat ding van Ivan (Chromatisch) hoefde dat niet meer, was men er misschien gebaat bij dat het ding van Ivan er niet kwam? Je zou het haast denken.

Wij hier in Grunn zaten daarentegen te wachten op de volgend stormvloed en in 1735 was het dan weer zover. Deze stormvloed was van korte duur en grote schade bleef uit. Geld was er nauwelijks en zonder welvaart ook geen cultuur. In 1756 werd ons land weer getroffen door een stormvloed schepen vergingen en lijken werden aangespoeld. De schade was weer enorm.

Zo zwommen onze voorvaderen van den enen stormvloed naar den anderen en hadden werk om (de) kop boven water te houden. Het is toch wel raar dat die mensen altijd hier in de regio bleven, waarom toch? Ook in de middeleeuwen vertrokken priesters om in Parijs of waar dan ook te studeren en boeken over te schrijven om vervolgens daarna steeds weer terug keerden naar onze provincie. 

Je zou toch denken wegwezen van al die ellende en ik zou denken aan emigreren ...maar als een magneet bleef men hier vechten tegen het water totdat we nu naar het schijnt droog zitten en naar alle waarschijnlijkheid droog blijven zitten...maar het blijft toch maar altijd de vraag. Onze beleidsmensen wisten toch ook al lang dat het niet goed kwam met dat hele gas-gebeuren in onze provincie en zolang het geld niet daar terecht komt waar het voor bedoeld is gaat de cultuur ook achteruit en je hoeft alleen maar even om je heen kijken de ene na de andere vereniging verdwijnt.  

Groetjes
John Hoekman
zondag 16 april 2017

Pasen


Ostara

Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.

Pasen

Het is vandaag 16 april 2017, zondagmorgen 10,00 uur 1e paasdag, geschreven met een kleine letter terwijl het woord Pasen met een hoofdletter is, zo heb ik het tenminste geleerd.
Ik heb wel meer dingen geleerd, waarvan ik nu zeg wat voor zin heeft het gehad. Shakespeare zei het al 'zin of geen zin' of je Pasen nou met een kleine letter schrijft of met een hoofdletter, het zal de 'flyover people' niet in beweging brengen zelfs niet interesseren wat Pasen inhoud.

Nog één keer dan...De wederopstanding van Jezus, maar zegt men het is ook toe te schrijven aan de Godin Ostara...Ostern of Eastern zeggen andere volken tegen Pasen. Een groot lentefeest met een groot vuur die alle winterse demonen en narigheden doet verdwijnen...leven en vooral nieuw leven komt eraan maar ze vergeten erbij te vermelden dat er op dit moment ook heel veel creperen. Zo...dat was dat...de zondag begint weer goed.


Olwiefkenijs

De voorstelling gaat en gaat maar door, volgende week zaterdag-middag met veel olwiefkenijs in hotel, restaurant 'De Hoeve' in Nunspeet. Ik ben momenteel een beetje grieperig, hoop dat het de volgende week weer wat beter gaat. In ieders geval ik leef weer ergens naar toe zomede verleng je het leven zegt men...dat wil zeggen je moet dus altijd ergens naar toe leven om te leven.

Ik, op mijn leeftijd, tel nu per dag mijn geluksmomenten alsook mijn ongelukkige momenten, vervolgens trek ik dat aan het einde van de dag van elkaar af met de hoop dat er een geluksmoment over blijft, mooi meegenomen voor een goede nachtrust. Ik telde vroeger alleen de ongelukkige momenten, daar hou je altijd iets van over kan ik je verzekeren, geestelijk dan.


De klarinet

De handel, restaureren van klarinetten gaat prima alsook ik blaas elke dag een uur op de klarinet. Mozart, Weber en allerlei andere klassieke zo ook klezmer toestanden passeren de revue. Deze muziekjes wordt ook gespeeld tijdens de voorstelling, dus weer even een verandering in de show. Ik doe heel veel met de klarinetten van het merk Hammerschmidt, toch wel een klasse instrument. Eenvoudig ligt goed in de hand alsmede Duits systeem.

Deze Duitse firma's bestaan meestal al een dik honderd jaar benevens hebben ze zich niet wild laten maken door de commercie. In Nederland is het Duits systeem niet meer zo gewild, zelfs bijna uitgestorven maar gelukkig in Duitsland, Oostbloklanden zo ook Turkse mensen blazen hoofdzakelijk op een Duits systeem. Ik moet ook concluderen (mijn mening) dat ze beter klinken dan de Böhm (Frans systeem) klarinet. Deze klarinetten zijn (na jaren ervaring) toch koud en kil, als je ze vaak afwisselend hebt bespeeld terwijl de Duitse klarinet lekker donker en warm klinkt. Ze zijn toch niet gek in Duitsland vele symfonie orkesten over de grens willen alleen Duits systeem gebruiken, dat is toch niet voor niets.

Nou meer weet ik niet
Groetjes
John Hoekman alias Tammo oet Grunn

zondag 26 maart 2017

De klok

Farmsummer toren (Grunnen)


Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.

Goedemorgen...Het is vandaag 26 maart 2017, de klok een uur vooruit gezet, we gaan er weer tegen aan. De politiek, het stemmen, achter me gelaten, het is niks voor mij. Het zijn te veel prikkels in een te korte tijd die mijn hersenen niet kunnen zeven, afgezien van de overige prikkels die ik dagelijks tot mij neem. Ik las dat aandacht het meest besproken thema is in de psychologie.

Na enig verdiepen moest ik vaststellen dat ik niet het passieve type ben maar eerder het overdonderende type die onder de dictatuur van mijn gevoel moet leven. Jaikes dacht ik... nog aan tou dat liegt er niet om... Eigenlijk zou ik me in een klooster moeten terugtrekken,die zijn ontstaan, zo las ik, om de monniken te behoeden tegen stimuli (monikkentaal) van buitenaf.

Na overleg over mijn kwaal met de buurman, was het antwoord simpel, volgens hem hoef je daarvoor niet in een klooster te zijn gewoon niets doen kan ook, dat is ook iets doen en hoef je niet veel voor te doen. Ja ja beste mensen dat is Woldendorp aan de Eems, het dorp van de Grunneger wijsgeren. Na overleg met mijn vrouwmens Teutje, ook een actief type, was haar antwoord kort en dudelijk...”bèk hollen.”

Ik moet vaststellen, zo staat geschreven, dat het menselijk bestaan bestaat uit de gratie van de afwisseling van gevoelens of ik hier ooit uitkom is de vraag. Mijn grootmoeder zei altijd: “Top niet het loopt altijd anders.” Zij was ook één van die Grunneger wijsgeren.
Conclusie: Ik heb vandaag een uur ingehaald...de klok staat op twaalf en nu ga ik eten...en dat is een bewuste keuze in de psychologie.

Tammo oet Grunnen.
zondag 19 maart 2017

De verkiezingen
Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.


De voorstelling 'olwiefkenijs' gaat maar door, niet iedere week maar één keer maandelijks zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, deze maand was Slochteren aan de beurt en de volgende maand voor de tweede keer naar Nunspeet.

Het is nu 19 maart 2017 zondagmorgen kwart over acht, even weer tijd voor een stukje schrijfwerk. Ik was de laatste tijd zo aan het vloggen dat ik mezelf voorbij vlogde zomede geen tijd overbleef voor wat schrijfwerk. Het was wel nodig zo'n vlog-videootje de verkoop van mijn klarinetten steeg hierdoor. Ik heb nu weer even een pauze ingelast, het moet wel leuk blijven.

De verkiezing

Het was me het weekje wel in de ban van de politiek, de verkiezingen! Ik als leek heb me er ook even mee bemoeid, wat kunnen de mensen zich druk maken over zaken waar ze naar mijn mening geen lood verstand van hebben. Niemand van mijn Facebook-vrienden kon mij helpen een keuze te maken ja...af en toe een achterbaks aanradertje. Vroeger hingen de biljetten voor het raam, dat waren nog eens tijden. Ik had toen ook een raambiljet van een naakte vrouw van de PSP eigenlijk niet om de PSP maar om de naakte vrouw dat was nog eens cool...Mijn toenmalige buurman zei der ook steeds iets van...
Ik ben er nu voor de eerste keer eens ingedoken, internet geeft je immers alle mogelijkheden. Ik moest de voor mij vreemde woorden achterhalen en ook hier is het internet de oplossing.

We leven in een democratie het bestaat uit twee latijnse woorden démos en cratio = volks-heerschappij = het volk dat zelf stemt over de wetten of het volk verkiest een vertegenwoordiger die de wetten
maakt voor het volk. Het laatste is van toepassing voor mij, ik mag een volksvertegenwoordiger kiezen, maar welke. t Is net of je in de zelfbediening chips wilt kopen...Je staat voor een overladen schap met chips en welk merk moet je dan nemen.
Alle volksvertegenwoordigers vinden Wilders een populist. Ik dacht direct aan iets vreselijks, snel Wikipedia geraadpleegd want mijn Facebook vrienden hoef ik het niet te vragen.

Populisme komt uit het Latijn van het woord populus = volk. Het gaat uit van onderdrukking het verneuken van het volk door de elite. De volksvertegenwoordigers vinden Wilders een populist, dus dan zijn zij de elite, maak ik er uit op, dat zet me aan het denken.
Het tweede woord is elite...komt uit het latijn van eligere = een kleine groep in de maatschappij met buitengewone kwalificaties of privileges waardoor zij een hogere positie innemen, gebaseerd op aanzien, macht, geboorte, verkiezing, kennis of ervaring. Hoe moet ik weten in de overladen schap van de supermarkt welke chips de beste kwalificaties heeft. Wie van de vertegenwoordigers die behoort tot de elite, heeft buitengewone kwalificaties. Het zijn voor mij allemaal doodgewone mensen en zeggen tegen elkaar ook nog de vreselijkste dingen en ook zo raar onvolwassen over het zingen van het Wilhelmus en zo... Een Jezus figuur zit er niet bij, ja... misschien Jesse Klaver die liep nog net niet over water werd er gezegd, maar hij oefent nog. 

Politiek en geschiedenis

Eerst maar even de geschiedenis in duiken.
Heel vroeger toen de gehuchtjes, dorpen werden en de dorpen uitgroeiden tot steden moest er een organisatie komen om de boel een beetje in goede banen te leiden alsmede het volk te behoeden tegen dieven en rovers. De stadsmuur kwam enz. en zo'n organisatie bestond altijd uit de elite, de aristocraten, waarvan ik geleerd heb dat ze het volk ook altijd onderdrukten en uitzogen. Hier in het noorden hebben ze toen Addje Addinga vermoord die maakte het al te bont.

Aristocratie = uit het Grieks = 'de besten.' De adel de hoge geestelijken. Ik besef dat ik er nog lang niet ben in mijn zoektocht over de politiek. Een cursus zou hier op zijn plaats zijn...Bijvoorbeeld een stem-diploma halen zomede zonder stemdiploma niet stemmen.

Je krijgt dan de uitverkoren volksvertegenwoordiger gekozen door het iets wijzer volk en die geen diploma heeft mag niet stemmen en hoeft ook niet mee te praten zoals ik.
Door de bomen zie je het bos niet meer, wat een soorten volk heb je... De linkse de rechtse en dan weer het midden en de centrumpartijen, ze zijn ook nog progressief. Snel even internetten progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op vooruitgang...progressie is dus vooruitgang. Ja logisch we gaan vooruit , achteruit lopen hou je niet lang vol. Conservatief is het tegenovergestelde en is ouderwets daar heb je ook niets aan. 

Multi-nationals kom je ook nog tegen die doen het ook niet goed...deze zwevende kiezer krijgt een 'burn out' en krijgt dan te maken met de zorg wat ook niet soepel gaat. Deze morgen even naar buitenhof gekeken een gerenommeerd televisie programma en deze elite had het over kosmopolitisme...Ik dacht zo ver ben ik nog lang niet, even snel internetten en ja hoor kosmopolitisme is iemand die verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart dat sterker is dan enig gevoel voor nationaliteit of regionale identiteit.
Nou niet gek...Immanual Kant (een vreemde) schreef over een wereldfederatie een wereldstaat dan heb je één groot land en hoef je geen defensie meer te hebben toch? Nou dat maak ik niet meer mee.

Even kalm aan...Wilders is dus een populist en de anderen niet dan moeten zij diegenen zijn die de elite voorstellen. Zij willen regeren en Wilders mag niet mee doen terwijl een heel groot deel van de bevolking Wilders gekozen heeft als hun vertegenwoordiger. Democratie is dat toch niet maar Rutte ,de elite, heeft beloofd dat hij de mensen die op Wilders hebben gestemd niet zal vergeten en dat hij ook een beetje de taal van Wilders wil overnemen. Dat is toch een mooi gebaar maar...het blijft de elite.

Groetjes
Tammo oet Grunnenzondag 22 januari 2017

Vlog 4 Klarinet mondstukken

Olwiefkenijs januari 2017Opa Henderikes KLuin in zijn huisje aan de Kerkstraat


Logboek zondag 21 januari 2017

Olwiefkenijs mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.

Het is zondagmorgen 10.30 uur even tijd voor een stukje schrijfwerk. Het is prachtig weer buiten doch -4 graden, de kachel doet zijn werk, het dure gas gaat in rook op. De zonnepanelen leveren 175 W dus dat schiet niet op. Je vrouw laten wrijven is ook geen optie...de emancipatie, dolle mina's gedachtegoed heeft roet in het eten gegooid.

De afgelopen periode veel 'olwiefkenijs' naar de mensen gebracht, heb niet eens de moeite genomen het op Facebook te vermelden. Narcisme speelt toch al hoogtij op Facebook...niks mis mee maar wie interesseert het eigenlijk... een paar keer 'vind ik leuk' en alles is voorbij. 

Vrouw huppeldepup op Facebook weer op vakantie de ander vreet zich de blubber in verdwaalde garnalen...Er zijn weinig mensen, die naar mijn mening, werkelijk iets kunnen alsmede daardoor wat te bieden hebben. Als je op vakantie gaat laat dan de omgeving zien maar niet steeds jezelf. Laat iets zien of horen over je hobby of werk. Jouw paard of hond heb ik nu ook wel gezien....één keer is hartstikke leuk maar 100 x slaat toch wel alles tenzij je iets met de dieren doet...nou ja... mopperen is ook een vak, t zal wel de ouderdom zijn.  

Ik had Vorige week een optreden in het dorpje Spijk een mevrouw vroeg of ik nog familie was van John Hoekman...Ik antwoordde zou kunnen mevrouw...Ik dacht ben ik dan zo oud geworden dat ze me niet meer herkennen, het wordt toch wel bar en boos.

Het waren leuke optredens de laatste maanden, dat doet een mens dan wel op leeftijd goed. Het programma heb ik de laatste weken nog weer verandert, het staat nu als een huis, een huis van het Groninger platteland dwz het kan alle kanten op gaan.
Klagen doe ik zeker niet als mijn gedachten uitgaan naar mensen die noodgedwongen in een verzorgingshuis moeten verblijven met hun lot onder de arm.

Ik heb morgen een bespreking met voor mij een onbekende meneer over dansavonden organiseren in verzorgingshuizen. Ja... dan knipper je even met de ogenleden en wapperen de oren. Ik heb mijn gedachten erop losgelaten en een paar dingen op een rijtje gezet.

Je staat er niet bij stil maar dingen op een rijtje zetten werkt wel eens verfrissend voor het gedachtegoed. Ik moet bekennen dat de voorstellingen van de afgelopen 10 jaar niet allemaal rozengeur en maneschijn waren.
De slechte voorstellingen vonden wel allemaal plaats in de tehuizen en wel zodanig dat als ik de rozengeur en maneschijn voorstellingen niet had gehad ik al lang was gestopt.
Hoe zou dat nu komen in de tehuizen dat is de question...(Engels dat gooi ik er zo maar even tussendoor, het schijnt mode te zijn en dan doe je mee)

Ik denk, maar wie ben ik, dat de dorpelingen die naar het dorpshuis gaan zich erop verheugen, voorbereiden even opmaken er even tussenuit gaan...later in de dorpswinkel roddeln (reudelen) dat het zo gezellig was.

Mensen in een tehuis worden zo vaak bezig gehouden met vooral zangkoren dat alles bij de sleur, de inventaris hoort....Ze zitten met hun lot in een omgeving waar ze alleen maar wachten op Petrus. Ik zie ze dan wel zitten in de zaal en denk die lachen never meer (weer Engels)...Het lachen is hun vergaan. Toekomst zit er niet meer in, geen tuintje, alleen buren met hetzelfde probleem er rest nog lelijke dingen zeggen over de verpleging.

Ik treed op voor deze mensen met het gevoel als één lacht is dat meegenomen. Dansavonden in de tehuizen bv met mensen ook van buiten het tehuis werkt niet volgens mij...dus het wordt morgen afwachten wat meneer te bieden heeft. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik willen voorstellen een computer voor de bewoners alsmede computerles en dan allemaal op facebook 50+ en marktplaats...sssst...misschien een dating site...dat zou toch wat zijn.

Groetjes
John Hoekman