zondag 26 maart 2017

De klok

Farmsummer toren (Grunnen)


Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.

Goedemorgen...Het is vandaag 26 maart 2017, de klok een uur vooruit gezet, we gaan er weer tegen aan. De politiek, het stemmen, achter me gelaten, het is niks voor mij. Het zijn te veel prikkels in een te korte tijd die mijn hersenen niet kunnen zeven, afgezien van de overige prikkels die ik dagelijks tot mij neem. Ik las dat aandacht het meest besproken thema is in de psychologie.

Na enig verdiepen moest ik vaststellen dat ik niet het passieve type ben maar eerder het overdonderende type die onder de dictatuur van mijn gevoel moet leven. Jaikes dacht ik... nog aan tou dat liegt er niet om... Eigenlijk zou ik me in een klooster moeten terugtrekken,die zijn ontstaan, zo las ik, om de monniken te behoeden tegen stimuli (monikkentaal) van buitenaf.

Na overleg over mijn kwaal met de buurman, was het antwoord simpel, volgens hem hoef je daarvoor niet in een klooster te zijn gewoon niets doen kan ook, dat is ook iets doen en hoef je niet veel voor te doen. Ja ja beste mensen dat is Woldendorp aan de Eems, het dorp van de Grunneger wijsgeren. Na overleg met mijn vrouwmens Teutje, ook een actief type, was haar antwoord kort en dudelijk...”bèk hollen.”

Ik moet vaststellen, zo staat geschreven, dat het menselijk bestaan bestaat uit de gratie van de afwisseling van gevoelens of ik hier ooit uitkom is de vraag. Mijn grootmoeder zei altijd: “Top niet het loopt altijd anders.” Zij was ook één van die Grunneger wijsgeren.
Conclusie: Ik heb vandaag een uur ingehaald...de klok staat op twaalf en nu ga ik eten...en dat is een bewuste keuze in de psychologie.

Tammo oet Grunnen.
zondag 19 maart 2017

De verkiezingen
Een tijdsbeeld van de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van een gepensioneerde dorpsdirigent.


De voorstelling 'olwiefkenijs' gaat maar door, niet iedere week maar één keer maandelijks zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, deze maand was Slochteren aan de beurt en de volgende maand voor de tweede keer naar Nunspeet.

Het is nu 19 maart 2017 zondagmorgen kwart over acht, even weer tijd voor een stukje schrijfwerk. Ik was de laatste tijd zo aan het vloggen dat ik mezelf voorbij vlogde zomede geen tijd overbleef voor wat schrijfwerk. Het was wel nodig zo'n vlog-videootje de verkoop van mijn klarinetten steeg hierdoor. Ik heb nu weer even een pauze ingelast, het moet wel leuk blijven.

De verkiezing

Het was me het weekje wel in de ban van de politiek, de verkiezingen! Ik als leek heb me er ook even mee bemoeid, wat kunnen de mensen zich druk maken over zaken waar ze naar mijn mening geen lood verstand van hebben. Niemand van mijn Facebook-vrienden kon mij helpen een keuze te maken ja...af en toe een achterbaks aanradertje. Vroeger hingen de biljetten voor het raam, dat waren nog eens tijden. Ik had toen ook een raambiljet van een naakte vrouw van de PSP eigenlijk niet om de PSP maar om de naakte vrouw dat was nog eens cool...Mijn toenmalige buurman zei der ook steeds iets van...
Ik ben er nu voor de eerste keer eens ingedoken, internet geeft je immers alle mogelijkheden. Ik moest de voor mij vreemde woorden achterhalen en ook hier is het internet de oplossing.

We leven in een democratie het bestaat uit twee latijnse woorden démos en cratio = volks-heerschappij = het volk dat zelf stemt over de wetten of het volk verkiest een vertegenwoordiger die de wetten
maakt voor het volk. Het laatste is van toepassing voor mij, ik mag een volksvertegenwoordiger kiezen, maar welke. t Is net of je in de zelfbediening chips wilt kopen...Je staat voor een overladen schap met chips en welk merk moet je dan nemen.
Alle volksvertegenwoordigers vinden Wilders een populist. Ik dacht direct aan iets vreselijks, snel Wikipedia geraadpleegd want mijn Facebook vrienden hoef ik het niet te vragen.

Populisme komt uit het Latijn van het woord populus = volk. Het gaat uit van onderdrukking het verneuken van het volk door de elite. De volksvertegenwoordigers vinden Wilders een populist, dus dan zijn zij de elite, maak ik er uit op, dat zet me aan het denken.
Het tweede woord is elite...komt uit het latijn van eligere = een kleine groep in de maatschappij met buitengewone kwalificaties of privileges waardoor zij een hogere positie innemen, gebaseerd op aanzien, macht, geboorte, verkiezing, kennis of ervaring. Hoe moet ik weten in de overladen schap van de supermarkt welke chips de beste kwalificaties heeft. Wie van de vertegenwoordigers die behoort tot de elite, heeft buitengewone kwalificaties. Het zijn voor mij allemaal doodgewone mensen en zeggen tegen elkaar ook nog de vreselijkste dingen en ook zo raar onvolwassen over het zingen van het Wilhelmus en zo... Een Jezus figuur zit er niet bij, ja... misschien Jesse Klaver die liep nog net niet over water werd er gezegd, maar hij oefent nog. 

Politiek en geschiedenis

Eerst maar even de geschiedenis in duiken.
Heel vroeger toen de gehuchtjes, dorpen werden en de dorpen uitgroeiden tot steden moest er een organisatie komen om de boel een beetje in goede banen te leiden alsmede het volk te behoeden tegen dieven en rovers. De stadsmuur kwam enz. en zo'n organisatie bestond altijd uit de elite, de aristocraten, waarvan ik geleerd heb dat ze het volk ook altijd onderdrukten en uitzogen. Hier in het noorden hebben ze toen Addje Addinga vermoord die maakte het al te bont.

Aristocratie = uit het Grieks = 'de besten.' De adel de hoge geestelijken. Ik besef dat ik er nog lang niet ben in mijn zoektocht over de politiek. Een cursus zou hier op zijn plaats zijn...Bijvoorbeeld een stem-diploma halen zomede zonder stemdiploma niet stemmen.

Je krijgt dan de uitverkoren volksvertegenwoordiger gekozen door het iets wijzer volk en die geen diploma heeft mag niet stemmen en hoeft ook niet mee te praten zoals ik.
Door de bomen zie je het bos niet meer, wat een soorten volk heb je... De linkse de rechtse en dan weer het midden en de centrumpartijen, ze zijn ook nog progressief. Snel even internetten progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op vooruitgang...progressie is dus vooruitgang. Ja logisch we gaan vooruit , achteruit lopen hou je niet lang vol. Conservatief is het tegenovergestelde en is ouderwets daar heb je ook niets aan. 

Multi-nationals kom je ook nog tegen die doen het ook niet goed...deze zwevende kiezer krijgt een 'burn out' en krijgt dan te maken met de zorg wat ook niet soepel gaat. Deze morgen even naar buitenhof gekeken een gerenommeerd televisie programma en deze elite had het over kosmopolitisme...Ik dacht zo ver ben ik nog lang niet, even snel internetten en ja hoor kosmopolitisme is iemand die verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart dat sterker is dan enig gevoel voor nationaliteit of regionale identiteit.
Nou niet gek...Immanual Kant (een vreemde) schreef over een wereldfederatie een wereldstaat dan heb je één groot land en hoef je geen defensie meer te hebben toch? Nou dat maak ik niet meer mee.

Even kalm aan...Wilders is dus een populist en de anderen niet dan moeten zij diegenen zijn die de elite voorstellen. Zij willen regeren en Wilders mag niet mee doen terwijl een heel groot deel van de bevolking Wilders gekozen heeft als hun vertegenwoordiger. Democratie is dat toch niet maar Rutte ,de elite, heeft beloofd dat hij de mensen die op Wilders hebben gestemd niet zal vergeten en dat hij ook een beetje de taal van Wilders wil overnemen. Dat is toch een mooi gebaar maar...het blijft de elite.

Groetjes
Tammo oet Grunnen